Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Dec 16, 2019

“Genom att arbeta med sitt eget, unika rörelsemönster har vi chans att nå en större potential och uppleva större frihet i kroppen.”

Grundaren av Walkfeeling och Runfeeling, Murdo Mackay, pratar med Wivan-Kristina Sandberg om sina upptäckter kring att sättet vi rör oss kan påverka hur vi mår i större...


Dec 4, 2019

Hur vi rör oss är alltså viktigt, men var kan vi börja för att skapa en förändring i vårt rörelsemönster? Varför kan vissa personer skapa skillnad snabbt medan det för andra tar längre tid att ändra på gamla mönster?

Walkfeelings grundare och VD, Tommy Olausson, pratar tillsammans med Wivan-Kristina...


Nov 9, 2019

Att använda kroppen som den är tänkt ger utrymme för läkning och återhämtning. Det i sin tur gör att vi kan prestera väl när det verkligen behövs - oavsett om det är på arbetet, i idrott eller i vardagen.

Tommy Olausson, grundare och VD för Walkfeeling pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om en...


Oct 10, 2019

Vilka effekter får det när delarna i ens kropp inte riktigt samarbetar?

Kan stelhet, stress, smärta och huvudvärk bli bättre av att vi justerar vårt rörelsemönster i vardagen? 

Tommy Olausson, grundare och Walkfeelings VD pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om konsekvenserna av att ta 10.000 steg...


Oct 9, 2019

Hur vi rör oss - påverkar det verkligen hur vi mår?
Walkfeelings VD och grundare Tommy Olausson pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om hur vi rör oss i vardagen och varför det är så avgörande.

Kan det vara så att smärta, stelhet och spänningar faktiskt är bra signaler snarare än indikationer på...