Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Oct 10, 2019

Vilka effekter får det när delarna i ens kropp inte riktigt samarbetar?

Kan stelhet, stress, smärta och huvudvärk bli bättre av att vi justerar vårt rörelsemönster i vardagen? 

Tommy Olausson, grundare och Walkfeelings VD pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om konsekvenserna av att ta 10.000 steg...


Oct 9, 2019

Hur vi rör oss - påverkar det verkligen hur vi mår?
Walkfeelings VD och grundare Tommy Olausson pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om hur vi rör oss i vardagen och varför det är så avgörande.

Kan det vara så att smärta, stelhet och spänningar faktiskt är bra signaler snarare än indikationer på...


Oct 8, 2019

I ett fotbollslag och på en arbetsplats är det viktigt att samarbetet fungerar, men gäller det också en enskild golfspelare?

Om kroppens olika delar samarbetar bättre, hur påverkas helheten då?

Walkfeelings VD och grundare Tommy Olausson pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om vilka fördelarna är med...


Oct 5, 2019

I det här första, korta avsnittet berättar vi lite om vad podden kommer att innehålla framöver.

Tommy Olausson, grundare och VD för Walkfeeling hörs tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg.