Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Nov 9, 2019

Att använda kroppen som den är tänkt ger utrymme för läkning och återhämtning. Det i sin tur gör att vi kan prestera väl när det verkligen behövs - oavsett om det är på arbetet, i idrott eller i vardagen.

Tommy Olausson, grundare och VD för Walkfeeling pratar tillsammans med Wivan-Kristina Sandberg om en...