Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Dec 16, 2019

“Genom att arbeta med sitt eget, unika rörelsemönster har vi chans att nå en större potential och uppleva större frihet i kroppen.”

Grundaren av Walkfeeling och Runfeeling, Murdo Mackay, pratar med Wivan-Kristina Sandberg om sina upptäckter kring att sättet vi rör oss kan påverka hur vi mår i större...


Dec 4, 2019

Hur vi rör oss är alltså viktigt, men var kan vi börja för att skapa en förändring i vårt rörelsemönster? Varför kan vissa personer skapa skillnad snabbt medan det för andra tar längre tid att ändra på gamla mönster?

Walkfeelings grundare och VD, Tommy Olausson, pratar tillsammans med Wivan-Kristina...