Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Apr 8, 2020

Under 30 år led Camilla av begränsningar i hur hon kunde och ville röra sig på grund av smärta i ryggen. 10 av de åren var problemen mycket svåra. Genom att träna mage och coremuskulaturen klarade hon ändå av att göra relativt mycket, men allt kom till ett pris.

Sedan hon började träna Walkfeeling har hon...