Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Oct 8, 2020

Hur påverkas vår rörelse när vi får alla instrumenten (delarna) samstämda? Kan upplevelsen av hur vi går och springer förändras?
Hör grundaren av Walkfeeling och Runfeeling, Murdo Mackays, syn på hur vi hittar takten, eller låten, som vår kropp vill röra sig till för att skapa en känsla av flow.

Vad skulle...


Oct 8, 2020

Hur kommer det sig att en man som opererat knät flera gånger och fått höra att han aldrig mer ska springa, plötsligt klarar att jogga? Att en person som tidigare alltid fått ont av att köra bil kan köra fyra timmar i sträck utan smärta och utan att pausa?

När Roy Högberg kom till Walkfeeling första gången...


Oct 8, 2020

Murdo Mackay, grundare av Walkfeeling och Runfeeling, väljer att alltid titta på vad som är bra hos en person - oavsett om det är fysiskt eller mentalt. Han menar att det är en styrka att först titta på vad som är positivt och bygga resten utifrån det.

“Om du lyssnar på din kropp när den viskar, slipper du...