Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Jun 9, 2021

Hur kan ett enkelt “ja” tolkas olika?

Betyder det något annat om ett “ja” följs av en förklaring eller ett förtydligande?

Det här är något som grundaren av Walkfeeling och Runfeeling, Murdo Mackay, funderat mycket kring.

“Om du lyssnar på din kropp när den viskar, slipper du höra den skrika".


Jun 2, 2021

Hur ofta möts du som den unika person du är? Även om vi människor har många likheter så är alla unika. Det är en av grunderna i det synsätt som Walkfeeling och Runfeeling utgår ifrån.

Murdo Mackay, grundare av Walkfeeling och Runfeeling, brinner för att alla klienter ska känna sig sedda utifrån sina...