Preview Mode Links will not work in preview mode

Walkfeelingpodden

Jun 9, 2021

Hur kan ett enkelt “ja” tolkas olika?

Betyder det något annat om ett “ja” följs av en förklaring eller ett förtydligande?

Det här är något som grundaren av Walkfeeling och Runfeeling, Murdo Mackay, funderat mycket kring.

“Om du lyssnar på din kropp när den viskar, slipper du höra den skrika".


Jun 2, 2021

Hur ofta möts du som den unika person du är? Även om vi människor har många likheter så är alla unika. Det är en av grunderna i det synsätt som Walkfeeling och Runfeeling utgår ifrån.

Murdo Mackay, grundare av Walkfeeling och Runfeeling, brinner för att alla klienter ska känna sig sedda utifrån sina...


May 26, 2021

Hur påverkas vårt rörelsemönster av hur vi håller huvudet? Vad innebär det för resten av kroppen om vi har spänningar i nacken?

Hör Murdo Mackay, grundare av Walkfeeling och Runfeeling ge sin syn på vikten av att titta framåt istället för ner i marken när vi går. 

“Om du lyssnar på din kropp när den...


Nov 30, 2020

The Walking Scotsman, Murdo Mackay, skickar en julhälsning!

www.walkfeeling.se

Piano: Anton Lövgren.
Musik: Silent Night.
Producent: Anton Melin.


Jun 29, 2020

Från att ha ägt ett gym, utbildat sig till osteopat och drivit egen klinik är Jenny Holmgren idag en av delägarna i Walkfeeling. Hon känner att hon äntligen har funnit den saknade pusselbiten - vikten av hur vi rör oss i vardagen och vad det betyder för vårt mående.  

”Om du lyssnar på din kropp när den...